Undervisningsmateriale

Sist endret 29. mai 2013 17:14 av jannikn@uio.no
Sist endret 22. mai 2013 10:33 av unnimbi@uio.no

Sensorene møtes først for å diskutere oppgaven og setter en karakter. Deretter kommer studenten(e) inn og får tilbakemelding på oppgaven inkludert karakter. (Hvis sensurmøtet tas per telefon vil ekstern sensor være tilgjengelig på telefon.)

Hvis du vet at du ikke kommer til å møte opp for tilbakemelding gi beskjed om dette til eksamenskonsulenten.

Vi forsøker å få gjennomført flest mulig sensurmøter før vitnemålsutdelingen.