Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2003Morten Øgård  Auditorium 2, Helga Engs hus  Organisasjonsteoretiske perspektiver på forvaltningsutvikling og endring: - Organisasjonsteorien som utgangspunkt for studiet av offentlig forvaltning. - Reform versus endring. Hvilke utfordringer mht. fornyelse representerer institusjoner og offentlig politikk?   Litteratur: Lægreid og Roness (1999 31 s.), Olsen (1992: 25 s.) 1, Peters (1996: 134 s.) 
02.09.2003Morten Øgård   Aud. 7 Eilert Sundts hus  Omstilling i offentlig sektor: Har New Public Management alle svarene? Hva ligger i NPM begrepet. NPM i offentlig forvaltning   Litteratur: Christensen & Lægreid (2001: 30 s.),  
09.09.2003Morten Øgård   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Forvaltningskultur og ledelse i et komparativt perspektiv:   Litteratur: Page (1995: 29 s.), Peters (1996: 134 s.), Rouban (1995: 33 s.) (Strand (2001: kap. 7: 23 s.) 
16.09.2003Morten Øgård   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Forvaltningskultur og ledelse i et komparativt perspektiv: Hvordan varierer tjenestemannsrollen? Hva er deres legitime innflytelse?  Litteratur: Page (1995: 29 s.), Peters (1996: 134 s.), Rouban (1995: 33 s.) (Strand (2001: kap. 7: 23 s.) 
23.09.2003Morten Øgård   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Multi-level governance: Hvilken innflytelse har internasjonale organisasjoner (for eksempel EU, OECD) på offentlig forvaltning i nasjonalstaten?  Litteratur: Egeberg (2000: 9 s.), Olsen (1992: 25 s.), Sahlin-Anderson (2001: 30 s.), Trondal & Veggeland (1999: 22 s.) 
30.09.2003Tore Hansen  Aud. 7 Eilert Sundts hus   Offentlig politikk som studieobjekt  Litteratur: Kjellberg/Reitan (1995 kap 1) 
14.10.2003Tore Hansen   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Hvorfor vokser offentlig sektor? Hva er drivkreftene og motkreftene?  Litteratur: Kjellberg/Reitan (kap 2, 3) 
20.10.2003Tore Hansen   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Iverksetting av offentlig politikk: Hvor styrbar?  Litteratur: Kjellberg/Reitan (Kap 5) 
28.10.2003Tore Hansen   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Velferdspolitikk: Hva er alternativene? Er privatisering svaret?  Litteratur: Blomquist & Rothstein (2000: 125 s.), Kristensen (1984: 23 s.) 
04.11.2003Tore Hansen   Aud. 7 Eilert Sundts hus   Kan offentlig sektor lære? Kunnskapsproduksjon og evaluering  Litteratur: Kjellberg/Reitan (1995 kap 6), Vedung (1998) kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,) 
Publisert 16. juni 2003 20:15 - Sist endret 8. aug. 2003 16:20