Beskjeder

Publisert 27. nov. 2006 14:41

NB! Bonusforelesning med Bent Sofus Tranøy tirsdag 28. november klokken 10.30-12.00, i auditorium 7, Eilert Sundts hus.

Oppsummering og spørsmål, samt gjennomgang av litteraturen om forvaltningskultur.

Publisert 31. okt. 2006 09:28

Avlysning - Forelesningen på STV2400 er avlyst tirsdag 31/10 pga sykdom. Den tas igjen neste uke til vanlig tid.

Publisert 21. aug. 2006 16:41

Det skal opprettes nye seminargrupper grunnet større antall studenter enn forventet. Tid og sted for disse vil bli annonsert innen torsdag. Eventuelle problemer med tidspunkt kan forhåpentligvis ordnes på fredag 25.08 i ekspedisjonen 7.etg.