Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2003Janne Haaland Matlary    Internasjonalisering og globalisering: de fire fagenes indre sammenheng  Relevant pensum: Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Introduction og kap. 1 og 2 
26.08.2003Janne Haaland Matlary    Hva er internasjonal politikk?  Relevant pensum:

Baylis & Smith: The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 7 og 8 

02.09.2003Ivar Alvik    Hva er internasjonal rett/folkerett?  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 28 og kompediet INTER1000 Innføring til Internasjonale studier 

09.09.2003Faglærer fra samfunnsøkonomi    Hva er internasjonal økonomi?  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 13 og 24. 

16.09.2003Olav Njølstad    Hva er internasjonal historie?  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 3, 4, 5, 6 og 20 

23.09.2003Janne Haaland Matlary    Internasjonale organisasjoner: FN, Bretton Woods, osv.   Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 15 og 16 

30.09.2003Janne Haaland Matlary    Politisk globalisering versus markedsmakt  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 23, 29 og 30 

07.10.2003Janne Haaland Matlary    Transnasjonale aktører og integrasjon/EU  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 17 og 25 

14.10.2003Olav Njølstad    Global sikkerhet etter den kalde krigen  Relevant Pensum: Baylis & Smith: The Globalization og World Politics-an introduction to international relations Kap. 12,19 og 22 
21.10.2003Olav Njølstad    Vesten mot resten? Den glemte verden  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 24, 26 og 28 

28.10.2003Olav Njølstad    Hegemonisk makt? USAs rolle i internasjonal politikk etter den kalde krigen  Relevant pensum:

Baylis & Smith:The Globalization of World Politics- an introduction to international relations. Kap. 3, 5, 6 og 15

 

04.11.2003Janne Haaland Matlary og Olav Njølstad    Oppsummering   
Publisert 16. juni 2003 20:13 - Sist endret 25. aug. 2003 12:49