Sensur er nå tilgjengelig på …

Sensur er nå tilgjengelig på Studentweb og på oppslag ved siden av SV-infosenter.

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til studiekonsulenten, araz.dara@sv.uio.no. Husk å oppgi kandidatnr. i e-posten. Frist for å be om begrunnelse er 1 uke etter at karakterene ble offentliggjort, så dette må være fremmet innen utgangen av torsdag 10. januar 2008.

Ved klager må klageskjemaet fylles ut. Klagefrist er 3 uker etter offentliggjøring av karakterene eller 3 uker etter mottatt begrunnelse. For nærmere informasjon om begrunnelse og klage, se regelverket

Publisert 3. jan. 2008 13:48 - Sist endret 3. jan. 2008 13:57