Semesterside for KULKOM1001 - Vår 2018 - Termin 2

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

På grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll er sensuren i KULKOM1001 dessverre forsinket. Vi forventer at karakterene kan publiseres senest i morgen, 20. juni, kl. 15:00. Dersom det ikke er tilfelle vil ny beskjed publiseres i morgen.

19. juni 2018 11:26

Det er satt opp nye tidspunkter for seminarene som ble avlyst denne uken. Vennligst se timeplanen for nye tidspunkter og rom.

 

3. mai 2018 11:27

Tid: Mandag, 7. mai, kl. 12:00 - 14:00
Sted: Rom 101, Harriet Holters hus

God studieteknikk er avgjørende for å kunne oppnå gode resultater. Det finnes mange måter å lykkes på en eksamen. Noen læringsstrategier er likvel gjengangere og gir ofte god uttelling!

Mandag 7. mai, kl. 12.00-14.00, avholder andreårsstudentene Signe og Maja, i regi av PU, et studieteknikkseminar. Basert på deres studietid så langt, ønsker de å dele erfaringer og tips. Seminaret skal gi rom for muntlige innspill og åpen diskusjon med egne erfaringer. 

Kaffe serveres som vanlig. Ikke minst blir det gratis skolerelaterte goody bags så langt det rekker!

Vel møtt!

2. mai 2018 10:28

Kontakt

SV-info

Faglærere