Beskjeder

Publisert 16. jan. 2007 13:33

Sensuren på utsatt eksamen i SVEXFAC03 offentliggjøre i studentweben i dag 16. januar 2007.

Publisert 12. des. 2006 11:01

SENSUR på SVEXFAC03 høstsemesteret 2006 vil bli offentliggjort i studentweben senest onsdag 20. desember klokka 12. (Det er tidligere gitt feil informasjon om at sensur skal falle 13. desember. Dette er altså feil, riktig dato er 20. desember klokka 12.00).

Publisert 20. okt. 2006 15:24

Hvis du ikke har norsk som morsmål, kan du søke om å få bruke ordbok på eksamen. Fristen for å søke om å få lov til å bruke ordbok på eksamen i SVEXFAC03, høst 2006, er 8. november 2006

Publisert 24. aug. 2006 14:52

Studenter som melder seg til undervisning etter 21. august kan ikke søke om å få bytte seminarundervisning.

Publisert 18. aug. 2006 10:36

EXAM IN ENGLISH If you want your exam in SVEXFAC03 in English and/or if you want to write your answer in English you have to apply before 1th November 2006 to: SVEXFAC v/ Gun Hafsaas, PO.BOX 1084 Blindern, 0317 Oslo, or you may send an e-mail to: gun.hafsaas@sv.uio.no

Publisert 15. aug. 2006 16:10

Hvis du ikke skal delta på undervising så velg sem. 22 som 1. prioritet.

Publisert 11. mai 2006 10:11

NB! VELDIG VIKTIG! Fra og med høstsemesteret 2006 er det en 4 timers skoleeksamen i emnet og IKKE 3 timer.