Emner innen teologi

Viser 1–56 av 56 emner
Emne Studiepoeng
DIAK1001 – Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys (10 studiepoeng) 10
KRIS2001 – Bibelske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS3201 – Bacheloroppgave: Bibelske tekster (20 studiepoeng) 20
RESA1001 – Religion i det offentlige rom - makt, media, politikk (10 studiepoeng) 10
RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (10 studiepoeng) 10
RESA2200 – Sentrale begreper i islamstudier (10 studiepoeng) 10
RESA2201 – Praksis (10 studiepoeng) 10
RESA3101 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective (20 studiepoeng) 20
RESA3500 – Religion, Theology and Social Media (10 studiepoeng) 10
TEOL1004 – Hellenistisk gresk (10 studiepoeng) 10
TEOL1005 – Bibelhebraisk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1006 – Bibelhebraisk II (10 studiepoeng) 10
TEOL1007 – Hellenistisk gresk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1008 – Hellenistisk gresk II (10 studiepoeng) 10
TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier (10 studiepoeng) 10
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL2003 – Den oldkirkelige teologi- og dogmedannelse (10 studiepoeng) 10
TEOL2004 – Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter (10 studiepoeng) 10
TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (10 studiepoeng) 10
TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium (10 studiepoeng) 10
TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning (20 studiepoeng) 20
TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse (20 studiepoeng) 20
TEOL3001 – Dogmehistorie (10 studiepoeng) 10
TEOL3003 – Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster (10 studiepoeng) 10
TEOL3010 – Tro og eksistens (10 studiepoeng) 10
TEOL3106 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1002 – Levd religion i Norge (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2001 – Velferdsstat, frivillighet og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
TFF2002 – Skjønnlitteratur og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF2004 – Reformasjonen som kulturrevolusjon (10 studiepoeng) 10
TFF2010 – Kristendom, oppvekst og læring (15 studiepoeng) 15
TFF2020 – Kristendom, oppvekst og læring (20 studiepoeng) 20
TFF2120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF2220 – Film, populærkultur og livstolkning (20 studiepoeng) 20
TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk (10 studiepoeng) 10
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3210 – Coptic and Greek Hagiographical Texts (10 studiepoeng) 10
TFF3240 – Ritual, Pilgrimage and Environmentalism (10 studiepoeng) 10
TFF3250 – Media and Message (10 studiepoeng) 10
TFF3270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF3275 – Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF3281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF3390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF3400 – Mary - From Maiden to Madonna (10 studiepoeng) 10
TFF3450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF3480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF3500 – Queering Religions in a Western Context (10 studiepoeng) 10