TFF3480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den ortodokse kirke, som gjerne kalles Østkirken, er historisk utbredt i områder som Midt-Østen, nordøstlige Afrika og Øst-Europa. I virkeligheten dreier det seg om flere ulike østlige kirker – både den østlig-ortodokse og diverse orientalsk-ortodokse kirker. I nyere tid har ortodokse kirker spredd seg til resten av verden, også til Norge hvor den er i betydelig vekst gjennom innvandring. 
Emnet gir en bred innføring i den ortodokse kristendommen som med noen variasjoner kjennetegner de østlige kirkene. Kirkelig ligger hovedvekten på den østlig-ortodokse kirken (gresk, russisk, m.m.), med et sekundært fokus på de syriske kirkene. Tematisk ligger hovedvekten på den historiske utviklingen og vår tids ortodokse kirkevirkelighet. Videre dekker emnet andre sider ved ortodoks kristendom som tenkning/lære, gudstjeneste og spiritualitet, samt møtet med modernitet og postmodernitet. 
Ortodoks kristendom har på mange måter førmoderne trekk, og den kjennetegnes ved en konservativ grunnholdning. Samtidig vekker den med sin vekt på rituelle, mystiske, kroppslige og estetiske dimensjoner betydelig interesse i vår tid og kan gi nyttige bidrag til kirker av vestlige tradisjoner

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet lærer du om kristne tradisjoner som på mange måter er annerledes enn de man finner i såkalte vestlige kirker. Du vil få kunnskap om den historiske utviklingen til østlig kristendom og hvordan den framstår i dag. Emnet gir deg en utvidet forståelse av mangfoldet i kristendommen, også i Norge, og bidrar til kritisk tenkning om hva kristendom er.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Det avholdes forelesninger gjennom hele semesteret.

Obligatorisk aktivitet:
Tre skriftlige arbeidskrav på 1000 ord hver.

Eksamen

En oppgave på 3000-4000 ord over ett av tre temaer som oppgis ca. en måned før innlevering.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter