KRIS1001 – Kristendommen: Historisk innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid. Vekt ligger på de lange linjene, men også på mangfoldet i den kristne tradisjon.

Universell utforming

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet utvikler fakultetet noen tilbud og tjenester etter prinsipper om universell utforming. Fra høsten 2006 har vi tilbudt dette emnet universelt utformet, og det betyr at vi har tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis vil pensumlitteraturen tilbys som data- og lydfiler, og forelesningene sendes over nettradio med mulighet for respons i vårt virtuelle klasserom på Fronter. Dette prosjektet er del av Det teologiske fakultets satsning på fleksibel læring og et inkluderende læringsmiljø.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten en historisk basert forståelse av kristendommen og de viktigste epokene i dens historie. Gjennom arbeidet med faget oppøves evnen til skriftlig og muntlig å kunne analysere og diskutere kristendommen som en historisk religion.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1010 – Kristendommen (nedlagt)

Undervisning

Regelmessige forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter:
To skriftlige oppgaver hver på ca. 1000 ord. Respons på de skriftlige bidragene gis i Fronter.

Eksamen

6-timers forberedt skriftlig individuell prøve med tilsyn. Tre oppgaver legges ut på Fronter én virkedag før eksamen. Én av disse oppgavene gis på eksamen.

Hjelpemidler

Hjelpemidler ved Det teologiske fakultet

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter