Dette emnet er nedlagt

Messages

Publisert 3. jan. 2011 12:06

Forelesere: i tillegg til Halvor Moxnes og Oddbjørn Leirvik vil også Nora S. Eggen og Faruk Terzic undervise på kurset.

Publisert 3. jan. 2011 11:59

Forelesningene på RESA4207 vil begynne 12:30 i stedet for 12:15 på grunn av kolliderende emner. Eventuelle endringer i undervisningstidene vil kunne bli gjort utover i semesteret. Dette vil varsles studentene.