RESA4213 – Islamsk etikk i et komparativt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har til formål å gi en innføring i islamsk etikk, ved å følge den etiske tenknings idehistoriske utvikling og ved å presenterne dens teologiske, filosofiske, mystiske, juridiske og politiske utforminger.

Emnet vil også gi komparative perspektiver på forholdet mellem gresk tenkning og islamsk etik, og mellom islamsk og kristen etikk (historisk og aktuelt).

Hva lærer du?

Studieemnet skal gjøre studentene fortrolige med etiske begreper og teorier innenfor islam, i klassisk og nåtidig sammenheng, og gi innsikt i hovedaspekter ved islams religiøse, sosiale og politiske etikk, samt anvendt etikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger på en dobbelttime. Vanligvis vil det være syv forelesninger, men det kan bli endringer enkelte semestre. Se timeplan på semestersiden.

Obligatoriske aktiviteter

Innlevering av refleksjonsnotat på 1200-1300 ord og oppsatt respons til en medstudent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 3000-4000 ord

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter