Dette emnet er nedlagt

TEOL2101 – Kjønn og teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klikk her for å se en video om kurset

Emnet gir innføring i hvordan kjønn konstrueres og utfordres i kristen religion og tradisjon. Kurset tar utgangspunkt i utvalgte tekster om mennesket som skapt i Guds bilde, imago dei. Dette er et sentralt motiv i teologien og har samtidig fått stor betydning for kjønnsmodeller, relasjonsmodeller og gudsbilder i vestlige kultur mer alment. Samspillet mellom tolket tradisjon og ny tolkning av dette motivet blir analysert i et kritisk kjønnsperspektiv.

Kurset våren 2010 vil gå dypere inn i tenkningen til den feministiske teologen Sally McFague. I tillegg vil kurset gi et globalt og oppdatert utblikk innen feministisk teologi.

Hva lærer du?

Studentene skal opparbeide kritisk kunnskap om et sentralt teologisk begrep og utvikle analytiske redskaper til på egen hånd å kunne synliggjøre og drøfte kjønn i en teologisk såvel som i en allmenn kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter enten et kjønnsemne eller et religionsemne/kristendomsemne på 1000-nivå.

For studenter som velger fordypning i teologi på BA programmet for kjønn, feminisme og likestilling er emnet obligatorisk. Emnet kan for øvrig tas som valgemne av studenter på alle fag som oppfyller de krav som kurset forutsetter. Emnet kan tas i kombinasjon med emnet TEOL2102 – Integreringsemne i kjønn og teologi (nedlagt) (20 stp) og medfører da større fagfordypning og skriving av semesteroppgave.

Undervisning

Obligatorisk arbeidskrav

Det forutsettes 3/4 aktiv deltagelse gjennom hele kurset med to obligatoriske skriftlige og muntlige fremlegg.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen med oppgaveskriving, 4000-6000 ord.
For de som også tar integreringsemnet TEOL2102 skrives det en semesteroppgave på 12-16 sider (6000-8000 ord) som er en felles vurdering for både TEOL2101 og TEOL2102.
Se forøvrig emnesiden for TEOL2102 – Integreringsemne i kjønn og teologi (nedlagt)

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter