TEOL4601 – Bønn og kontemplasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en konstruktiv og kritisk teologisk refleksjon over den kristne bønnepraksis og dens aktualitet. Vi leser innflytelsesrike tekster fra den mystiske, monastiske og reformatoriske tradisjonen, samt aktuelle tekster om spiritualitet og bønnens teologi. Vi diskuterer også antropologiske, ekklesiologiske, filosofiske, psykologiske og sosiologiske dimensjoner ved bønn og kontemplasjon.

Hva lærer du?

Dette kurset skal gi kunnskap om sentrale tekster og utfordringer i bønnens teologi og praksis. Du lærer å utvikle en reflektert holdning til teologiske problemstillinger og diskusjoner omkring bønnens liv innenfor og utenfor den kristne kirke. Du vil trene på å utvikle evnen til å samarbeide og samtale med andre studenter i prosjektarbeid, men også jobbe selvstendig på vitenskapelig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

Fire korte innleveringer à 1000 ord.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk