EDID4090 – Masteroppgave engelskdidaktikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er normalt en monografi, men kan også være en samling mindre, tematisk sammenhengende arbeid. Oppgaven er et selvstendig arbeid på mellom 80 og 100 sider over et selvvalgt engelskdidaktisk emne.

Retningslinjer for masteroppgave

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal først og fremst gi egen erfaring fra vitenskapelig arbeid. I tillegg gir arbeidet med oppgaven erfaring med språklige/ferdighetsmessige, litterære eller skole-/studiefaglige problemstillinger i forhold til læring av og undervisning i engelsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til programspesialiseringen i Lektorprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til programspesialisering i Lektorprogrammet innenfor engelskdidaktikk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på de øvrige delene av programspesialiseringen, se emnegruppen.

Undervisning

Det gis inntil 14 timer veiledning enten individuelt eller i gruppe (for studenter som skriver masteroppgave sammen). en veiledningsavtale som er forpliktende for begge parter fylles ut i forkant og leveres instituttet.

Retningslinjer for masteroppgave Her finner du viktig formalia du må forholde deg til i skriving og innlevering av masteroppgaven.

Veiledning Avtalen leveres senest 1. februar (for oppstart i vårsemesteret) og 1. september (for høstsemesteret) til ILS.

Oversikt over ferdige masteroppgaver i engelskdidaktikk

 

Eksamen

Emnet har to eksamener:

  1. Masteroppgave, individuell eller i gruppe.
  2. Individuell muntlig eksamen som tar utgangspunkt i masteroppgaven.

Karakterene for begge eksamenene kommer på vitnemålet

Masteroppgaven og muntlig eksamen blir vurdert av en eksamenskommisjon som består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern.

Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten.

Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått med A som beste karakter og F for ikke-bestått.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven både i DUO og i Inspera. Les mer om innlevering i DUO

Forsinket innlevering av oppgaven

Om du vet du ikke blir ferdig med masteroppgaven innen normert tid må du huske å trekke deg fra eksamen før trekkfristen for emnet. Trekkfristen står på emnets semesterside; dette for ikke å bruke opp et av dine tre eksamensforsøk. I tillegg må du søke om utvidelse av studieretten din. Søknaden finner du her:

Søknad om utvidet studierett

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrist i vårsemesteret er 15. februar og 15. mai.

Innleveringsfrist i høstsemesteret er 15. september og 15. november.

OBS: Emnet legges ned etter våren 2020. Siste mulighet til å levere masteroppgaven er våren 2020.

Undervisningsspråk

Engelsk

Oppgaven skrives på engelsk.

Kontakt

UV-studieinfo