Dette emnet er nedlagt

NDID4030 – Språkdidaktikk III (nordiske språk, især norsk)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilsvarer NDID4010 – Skolespråklige normer og undervisningsrelevant språkbruksvariasjoner (nedlagt) og NDID4020 – Muntlige og skriftlige ferdigheter (nedlagt). Ønsker man å ta begge disse emnene i samme semester er det naturlig at man i stedet melder seg til til dette emnet.

Temaer som tas opp:

Faghistorisk om lese- og skriveferdighetsutvikling, tale- og skriftspråklig normutvikling, norsk hoved- og sidemål, grammatikkdisiplinen og det nordiske språkfellesskapet. Samtidsperspektiv på individuell språkutvikling, elevtekster, sjangerlæring, muntlighet - skriftlighet og språksosiologiske forhold (språk og holdning, identitet, kjønn og geografisk/sosial variasjon.

Hva lærer du?

Kunnskap til bevisstgjøring av grunnlaget for sentrale fagkomponenter i skolens norskfag og til mer reflektert undervisningspraksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset bygger på grunnstudier i nordisk, især norsk språk og litteratur, i et omfang av minst 80 studiepoeng.

Emnet forutsetter

  • enten beståtte eksamener i de første tre og et halvt åra av den integrerte femårige lektorutdanninga med relevant faglig fordypning.
  • eller bestått bachelorgrad med relevant faglig fordypning (om emnet skal inngå i språkprogrammets masterprogram i nordisk språkvitenskap).

Undervisning

Kurset strekker seg over et helt semester med undervisning to x to timer i uka; én dobbeltime i talespråklige emner og én dobbeltime i skriftspråklige emner. Undervisningsformer: Forelesning; samtale; studentframlegging.

Eksamen

Muntlig eksamen eller prøveforelesning. Intern og ekstern sensor. Det anvendes en gradert karakterskala fra A til E, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.


Retningslinjer for prøveforelesning

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av NDID4030

Annet

Forutsetter minst 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt

Eksamen

Emnet er nedlagt

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo