Obligatoriske komponenter i PROF1015

Følgende komponenter må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen i PROF1015:

 • Deltagelse i obligatorisk undervisning. Informasjon om krav til oppmøte ligger på semestersiden
 • Deltakelse på ett mikroundervisningskurs i løpet av ukene 36, 37, 38 eller 39 
 • Innlevering av obligatorisk skriftlig oppgave 
 • Fullført og godkjent praksis:
  • 12 dager skolepraksis
  • 1 digital praksisdag
  • 1 praksisforberedende dag
  • 1 økt mikroundervisning
 • Innlevering av utkast til veiledning
 • Innlevering av praksiskort

Frist for innlevering av praksiskort er fredag 2. desember kl. 23:59

 

 

Publisert 16. mai 2019 14:24 - Sist endret 7. nov. 2022 09:01