Sykdom i forbindelse med eksamen

Følgende regler gjelder i forbindelse med sykdom på eksamen i PROF4045:

Syk i tiden før innleveringsfristen

Du må levere en gyldig sykemelding/legeerklæring og søke om utsettelse av innlevering. Fyll ut eget skjema for å søke om utsatt innlevering. Sykemeldingen/legeerklæringen og søknaden leveres til instituttet ved administrativt ansvarlig eller i ekspedisjonen i 4 etg. i Niels Henrik Abels hus.

Syk på dagen for innleveringsfristen

Gi umiddelbart beskjed til administrativt ansvarlig. Du må levere en gyldig sykemelding/legeerklæring for å få utsatt innleveringsfrist. Fyll ut eget skjema for å søke om utsatt innlevering. Sykemeldingen/legeerklæringen og søknaden leveres i ekspedisjonen i 4 etg. i Niels Henrik Abels hus eller til administrativt ansvarlig.

Gyldig sykemelding/legeerklæring

På sykemeldingen/legeerklæringen må det stå spesifikt at den er utstedt i forbindelse med sykdom ved innlevering av eksamen/oppgave ved Universitetet i Oslo. Videre må sykemelding/legeerklæring inneholde en friskmeldingsdato/ sluttdato. Kopier av sykemeldinger godkjennes ikke.

Sykemeldingen/legeerklæringen må senest være datert på innleveringsdatoen, og den må leveres personlig eller være poststemplet innen tre dager etter innleveringsfristen.

Utsettelse

Utsatt frist på semesteroppgave/ FoU-oppgave gis hvis du er syk i løpet av de siste 14 dagene før innleveringsfristen. Du vil da få utsettelse som tilsvarer det antallet dager du er sykemeldt i 14-dagersperioden før fristen. Utsettelsen beregnes enten fra datoen for innleveringsfristen eller fra friskmeldingsdatoen hvis du er syk også etter at fristen er utløpt. Du får ikke utsettelse ut over semesteret på innleveringer. Man får ikke utsettelse utover 14 dager etter den ordinære innleveringsfristen.

Blir du syk under 48-timers hjemmeeksamen/ 4-timers digital hjemmeeksamen vil du få tilbud om utsatt eksamen. Du vil få beskjed om ny eksamensdato senest en uke i forveien.

Tilrettelegging

Tilrettelegging av studiesituasjonen.

Publisert 23. mai 2018 14:40 - Sist endret 20. mai 2019 14:08