Endret innleveringsfrist for studiekravene

Innleveringsfristen har blitt forlenget med en time.

Ny innleveringsfrist er 28. april kl. 13:00.

Oppgavene skal leveres innen fristen i ekspedisjonen ved Institutt for pedagogikk. Se for øvrig informasjon om innleveringsrutiner på semestersiden.

Publisert 28. mars 2014 09:23 - Sist endret 28. mars 2014 09:24