Studiekrav PED2310: Flerkulturell pedagogikk
Våren 2009

 

Frist for innlevering av gruppeoppgavene er 30. mars. Du må også levere obligatorisk erklæring.
 

Oppgavene leveres på navn i resepsjonen på PFI innen kl. 14.00. Husk å kvittere for innlevering.

 

Dersom det ønskes skriftlig tilbakemelding på besvarelsene må også E-post adresse skrives på oppgaven.( en e-postadresse pr.gruppe)