Informasjon om regler og rutiner ved utsettelse av eksamen ved sykdom for pedagogiske emner i bachelorprogrammet i pedagogikk.

 

 

Hva skjer hvis du blir syk før en innleveringsfrist eller på eksamensdagen?

 

Du må levere en gyldig legeerklæring og søke om utsettelse av innlevering eller utsatt eksamen hvis du ønsker det.

 

Hva er en gyldig sykemelding?

 

Det må stå spesifikt på sykemeldingen at den er utstedt i forbindelse med sykdom ved innlevering/ eksamen. Videre må den inneholde en friskmeldingsdato. Kopier av sykemeldinger og sykemeldinger til arbeidsgiver godkjennes ikke.

 

Sykemeldingen må senest være datert på innleveringsdatoen/ eksamensdagen, og den må levers personlig eller være poststemplet innen tre dager etter innleveringsfristen/ eksamensdagen.

 

Hvem skal sykemeldingen og søknaden om utsettelse leveres til?

 

Ved innleveringer og muntlige eksamener skal sykemeldingen leveres til instituttet ved emnets administrativt ansvarlig.

                    

Gjelder der skoleeksamener skal sykemeldingen leveres til UV studentinformasjon.

 

Hvor mange dager utsettelse har du krav på?

 

Utsettelse gis hvis du er syk i løpet av de siste 14 dagene før innleveringsfristen. Du vil da få utsettelse som tilsvarer det antallet dager du er sykemeldt i 14-dagersperioden før fristen. Utsettelsen beregnes enten fra datoen for innleveringsfristen eller fra friskmeldingsdatoen hvis du er syk også etter at fristen er utløpt. Du får ikke utsettelse ut over semesteret på innleveringer.

 

Hvis du har kronisk sykdom/plager som forhindrer deg i å gjennomføre i forhold til de oppsatte fristene, kan du søke om tilrettelegging:

Tilrettelegging av skoleeksamen

Tilrettelegging av studiesituasjonen: Ta kontakt med Yngvild Dahl ved semesterstart