Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.01.2009Kenneth Silseth og Elin Borg   Auditorium U35 Helga Engs hus  Introduksjon til emnet og plan for undervisning   Bekjentgjøring av studiekrav og arbeidskrav, frister for innlevering og organisering. Begynne organiseringen av grupper for utførelse av arbeidskrav.

Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter.  

21.01.2009Kenneth Silseth og Elin Borg   Auditorium U35 Helga Engs hus   Moderne barndom  Innledning ved professor i sosiologi Ivar Frønes. Kenneth og Elin oppsummerer, diskusjon. Relevant litteratur; Frønes (2003).  
28.01.2009Kenneth Silseth   Auditorium U35 Helga Engs hus  Når mediene flytter barndommens grenser  Relevant litteratur; Buckingham (2000), Tingstad (2006)  
04.02.2009Elin Borg   Auditorium U35 Helga Engs hus  Ungdomskultur og ungdomsforskning  Relevant litteratur; Bjurstrøm (2005), Lesko (1996), Sandberg (2005), Stafseng (2002)  
11.02.2009Kenneth Silseth  Auditorium U35 Helga Engs hus  Å leke seg til dannelse i mediesamfunnet  Relevant litteratur; Erstad (2007), Tingstad (2006), Østerud (2007)  
18.02.2009Kenneth Silseth og Elin Borg  Auditorium U35 Helga Engs hus  Workshop  Arbeid med gruppepresentasjoner av case (arbeidskrav)  
25.02.2009Elin Borg   Auditorium U35 Helga Engs hus   'Kunnskapssamfunnet i barne- og ungdomspolitisk belysning  Relevant litteratur; Imsen (2000), Krange & Oia (2005), Østberg (2003)  
11.03.2009Kenneth Silseth og Elin Borg  Auditorium U35 Helga Engs hus   Gruppepresentasjoner av case    
18.03.2009Kenneth Silseth og Elin Borg  Auditorium U35 Helga Engs hus  Gruppepresentasjoner av case   
25.03.2009Kenneth Silseth og Elin Borg   Auditorium U35 Helga Engs hus  Oppsummering og evaluering   Eventuelle gruppepresentasjoner av case. Generell og spesifikk veiledning i forhold til semesteroppgaven. Det er mulig å sende inn spørsmål/ ønske om temafokus på forhånd  
Publisert 2. des. 2008 11:42 - Sist endret 22. jan. 2009 12:39