Emner innen spesialpedagogikk

Viser 1–27 av 27 emner
Emne Studiepoeng
LSS4090 – Masteroppgave, Lesing og skriving i skolen (40 studiepoeng) 40
SNE4110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE4120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE4130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4200 – Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE4230 – Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4231 – Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4310 – Counselling and Innovation (10 studiepoeng) 10
SNE4390 – Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
SPED4000 – Rådgivning og innovasjon (20 studiepoeng) 20
SPED4001 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse (20 studiepoeng) 20
SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering (20 studiepoeng) 20
SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
SPED4020 – Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (20 studiepoeng) 20
SPED4020D – Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Deltid (20 studiepoeng) 20
SPED4090 – Masteroppgave (40 studiepoeng) 40
SPED4091 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i audiopedagogikk (40 studiepoeng) 40
SPED4092 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4093 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4094 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4096 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40
SPED4100 – Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon (40 studiepoeng) 40
SPED4200 – Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4200D – Fordypning i logopedi, deltid (40 studiepoeng) 40
SPED4300 – Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4400 – Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4600 – Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40