SPED1000 – Spesialpedagogikk: normalitet, avvik og funksjonshemning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen går for siste gang denne høsten. Siste mulighet for å ta eksamen er høst 09. Emnet erstattes fra vår 2009 med 2 nye emner: SPED1001 og SPED1002

Emnet SPED1000 tar for seg faget spesialpedagogikk med sentrale begreper, forutsetninger og ideologier i et historisk, samfunnsmessig og kritisk perspektiv. Emnet innholder følgende temaer:

  • Normalitet og avvik
  • Funksjonshemning og funksjonshinder
  • Diskriminering og utestengning
  • Avvik og funksjonshemning - og læring og
    utvikling
  • Det inkluderende samfunn: enhet og mangfold
  • Spesialpedagogikk og etikk, politikk og
    samfunn

Hva lærer du?

Emnet skal gi innsikt i spesialpedagogikkens samfunnsmessige forankring, inkludert avvik og funksjonshemning som sosiale fenomener.

Gjennom problematisering av begreper, holdninger og hverdagserfaringer skal emnet bidra til kritisk innsikt og selvstendig refleksjon med sikte på et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisning gis som ukentlig forelesninger og seminar over hele høstsemesteret. Seminarene baserer seg på stor grad av studentaktivitet.

Eksamen

Obligatoriske komponenter: En skriftlig individuell refleksjonsoppgave og en muntlig gruppeoppgave eller skriftlig individuell teorioppgave godkjennes av seminarleder og skal være godkjent før studenten kan framstille seg til hjemmeeksamen.

For programstudenter i spesialpedagogikk (som samtidig tar emnet SPED2010) teller deltakelse og framføring i PBL-gruppene som innlevering av den individuelle teorioppgaven.

Eksamen: Eksamen består av en 5 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen over oppgitt tema på slutten av høstsemesteret. Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.

Annet

Emnet forutsetter minimum 15 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Siste gang høst 2008

Eksamen

Siste gang høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo