Utsatt eksamensoppgave høsten 2009 Retningslinjene …

Utsatt eksamensoppgave høsten 2009

Retningslinjene er de samme som på den ordinære eksamen. Innleveringsfrist kl. 14:00 onsdag 6. januar på kontor 438. Eksamensbesvarelsen kan også sendes til denne adressen:

Institutt for spesialpedagogikk

Universitetet i Oslo

Pb 1140 Blindern

0318 Oslo

Publisert 4. jan. 2010 09:35 - Sist endret 4. jan. 2010 09:39