SPED1002 – Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg faget spesialpedagogikk med sentrale begreper, forståelsesformer og dilemmaer I et samfunnsmessig, historisk og kritisk perspektiv. Emnet inneholder følgende temaer:

  • Normalitet og avvik
  • Funksjonshemning og funksjonshinder
  • Inkludering og mangfold i kultur og samfunn
  • Diskriminering og utestengning

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til å gi deg kunnskap og forståelse om:

  • spesialpedagogikkens samfunnsmessige forankring
  • avvik og funksjonshemning som sosiale fenomener
  • mangfold i kultur og samfunn

Emnet skal bidra til begynnende kritisk refleksjon og faglig selvstendighet.

Det forventes at du som gjennomfører emnet er i stand til å diskutere spesialpedagogikkens samfunnsmessige forankring og grunnleggende spesialpedagogiske dilemmaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Undervisning

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Fram til høsten 2017 ble undervisning gitt som ukentlige forelesninger gjennom hele semesteret.

Obligatorisk aktivitet/arbeidskrav

Du må gjennomføre en obligatorisk aktivitet i dette emnet. En skriftlig refleksjonsoppgave må være levert og godkjent før du kan ta eksamen. Frister og retningslinjer for dette arbeidskravet vil foreligge ved studiestart hvert semester.

Fullførte obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år (medregnet det semesteret de ble gjennomført). Du trenger ikke å ta en obligatoriske aktivitet på nytt hvis du avlegger ny eksamen innen 3 år etter første forsøk.

Eksamen

Eksamen består av en 3 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen over oppgitt tema på slutten av høstsemesteret.

Korrekt sitat- og kildebruk

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester med ordinær undervisning var høsten 2017.

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Ordinær eksamen tilbys siste gang høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk