Beskjeder

Publisert 14. mai 2007 17:28

Det settes opp en ekstra forelesning ved Odd-Inge Schröder omed temaet døve og sterkt tunghørte: språk, kommunikasjon og sosialisering, mandag 21.mai kl. 10:15-12:00, aud 1. Forelesninger er relevant for pensum.

Publisert 11. mai 2007 17:25

Uke 20: Sol Lyster og Snorre Ostad bytter forelesningstidspunkt med hverandre, slik at Ostad foreleser på mandag og Lyster på tirsdag.

Publisert 27. apr. 2007 17:48

Resultat og kort kommentar på obligatorisk oppgave legges ut fortløpende i disse dager.

Publisert 26. apr. 2007 18:01

Emnestudenter som ikke består obligatorisk oppgave, gis to uker fra sensurdato til å levere omarbeidet versjon til ny sensur. Levering kan ikke skje i Fronter. Ta kontakt hvis det ikke er mulig å møte personlig.

Publisert 24. apr. 2007 10:22

Seminaret for emnestudenter i dag kl 14:15 går uten seminarleder. Studentene må derfor selv ta ansvar for diskusjonen.

Publisert 16. apr. 2007 12:41

Obligatorisk erklæring: Obligatoriske erklæringer er nå registrert og derfor slettet fra Fronter.

Publisert 11. apr. 2007 17:36

Obligatorisk arbeidskrav: Det ser ut til at mange har levert både oppgave og obligatorisk erklæring i feil mappe. Dette får ingen konsekvens for sensuren, men det kan medføre lengre behandlingstid. Info om sensurdato kommer derfor senere.

Publisert 26. mars 2007 13:22

Obligatorsk erklæring

Det skal leveres en obligatorisk erklæring om at en ikke har fusket ved alle innleveringer. Vi har nå opprettet en egen "Obligatorisk erklæringsmappe" ved siden av innleveringsmappen for den obligatoriske oppgaven på Fronter. Last opp Obligatorisk erklæring i denne mappen samtidig med at dere levere oppgaven, dette er på linje med en signert erklæring om at dere ikke fusker. Dere behøver ikke å signere eller endre på denne, det holder altså å laste den opp slik den er.

Publisert 26. mars 2007 12:38

Telefonmøte for nettstudenter Det blir et telefonmøte torsdag 29.mars kl. 18.00 for alle som intressert, mest beregnet på de som ikke er tilstede på forelesningene. Ring 800 888 60 / + 47 23 10 93 50 (fra utlandet) og oppgi pinkode: 212837 (det koster det samme som en vanlig telefonsamtale). Møtet skal handle om oblig.oppgaven, eksamen, samt andre praktiske ting rundt studiet.

mvh Sigurd

Publisert 23. mars 2007 13:11

Tirsdag 27.mars starter forelesningen med en 5 min orientering med praktisk info rundt Oblig.oppgaven.

Publisert 16. mars 2007 11:46

Forelesning ved Endrerud mandag 19. mars må avlyses. Vi skal forsøke å sette den opp senere.

Publisert 20. feb. 2007 09:25

Merk at det ikke holdes seminar for emnestudenter de to neste ukene (9 og 10). Datoer for seminar er oppslått på samme sted som påmeldingslistene.

Publisert 15. feb. 2007 13:03
Publisert 29. jan. 2007 11:25

Hvis det nå er noen som ikke har semesterregistrert seg eller betalt semstereavgift må det skje innen 1. februar. Fakultetet gir normalt ikke dispensasjon fra denne fristen.

Publisert 26. jan. 2007 14:02

Oppgaven til obligatorisk arbeidskrav for enkeltemnestudenter legges ut i dette beskjedfeltet 15. februar (den legges også i Classfronter).

Publisert 22. jan. 2007 17:16

Det er nå klart for påmelding til seminar på SPED1010 (kun for emnestudenter). Lister henger i 4. etg., Helga Engs hus.

Publisert 16. jan. 2007 09:46

Angående opptak på SPED1010

Begrepet "Opptak pågår" i StudnetWeb innebærer at det fortsatt er ledige plasser igjen på emnet, det refererer altså ikke til ditt personlige opptak. Alle som har har fått eksamens- og undervisningsoppmeldt seg, har altså fått plass.

Publisert 15. jan. 2007 13:33

Seminar for emnestudenter er ikke klart ennå. Følg med i dette beskjedfeltet for informasjon. Det blir ikke seminar i uke 4. Påmeldingslister henges opp utenfor inngangen til instituttet på mandag (22. jan.). Da er forhåpentligvis også seminarplanen klar.

Publisert 5. jan. 2007 16:08

Utsatt eksamen i emnet SPED1000 (kun etter avtale) legges i beskjedfeltet til SPED1000 h-06 mandag kl 0900

Publisert 8. des. 2006 10:41

Nå er undervisningsplanen lagt ut. Den er ikke helt ferdig, så det blir nok enkelte små endringer iløpet av de neste ukene. Likevel gir den et godt bilde av hvordan semesteret kommer til å se ut.

Publisert 27. nov. 2006 11:53

Husk å sjekke mailadressen dere har fått tildelt fra UiO for evt. generell info om semesterstart.

Publisert 26. okt. 2006 18:23

Studenter som gjennomfører PBL i emnet SPED2020 (programstudenter) skal ikke levere teorioppgave i emnet SPED1010. Alle andre leverer oppgave på Classfronter med frist 17.4.2007. Oppgavetema kunngjøres senere.