Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2010Sven Nilsen, Karianne Myrholen og Liv Duesund  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 2  Studieinformasjon om SPED2010. Orientering om studier ved UC, Berkeley   Orientering om emnets innhold, arbeidsmåter og eksamen.

 

25.08.2010Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Enhetsskolen og likeverdig opplæring   Relevant pensumlitteratur: Solstad og Engen kap. 1  
01.09.2010Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Tilpasset opplæring og spesialundervisning - overordnede retningslinjer   Relevant pensumlitteratur: Utd.dir., Bjørnsrud og Nilsen, Buli-Holmberg og Nilsen kap. 1 og 10.  
08.09.2010Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Tilpasset opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i videregående opplæring og barnehagen - særskilte retningslinjer   Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir. og Vedeler

 

13.09.2010Jorun Buli- Holmberg  Mandag kl. 12:15 - 14:00, Aud 1  Om PBL som metode  Obligatorisk

Innføring i metoden for arbeidet i PBL-gruppene

 

15.09.2010Halvor Bjørnsrud  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Inkluderende skole  Relevant pensumlitteratur: Bjørnsrud, Solstad og Engen kap. 5 og 6.  
22.09.2010Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1   Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - faser, instanser og oppgaver  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir.  
29.09.2010Geir Nyborg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  PPT - sakkyndig vurdering og systemrettet arbeid  Relevant pensumlitteratur: UFD/Utd.dir. Jfr. Også:Håndbok for PPT(oppslagslitteratur).  
30.09.2010Jane Kaer  Torsdag kl. 09:00- 11:00 Aud. 3  Internships in schools in Berkeley,USA  AVLYST 
30.09.2010Elliot Turiel  Torsdag kl. 11:15- 12:00 Aud. 3  Moral reasoning, cultural practices, and social inequalities   
06.10.2010Reidun Tangen  Onsdag kl. 10:15- 12:00 Aud. 1  Elevsamtalen og tilpasset opplæring  Buli-Holmberg og Nilsen kap. 5.  
13.10.2010Sven Nilsen   Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Planlegging i didaktisk arbeid. Sentralt fastsatte læreplaner og individuell tilpasning   Relevant pensumlitteratur: Nilsen, Lyngsnes og Rismark, Buli-Holmberg og Nilsen kap. 4.  
20.10.2010Sven Nilsen  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Spesialpedagogisk læreplanarbeid/individuelle opplæringsplaner i skolen   Relevant pensumlitteratur: Aarnes, Buli-Holmberg og Nilsen kap. 4.  
27.10.2010Jorun B. Holmberg  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Mange intelligenser i klasserommet   Relevant pensumlitteratur: Armstrong 
03.11.2010Grethe Vogt  Onsdag kl. 10:15- 12:00, Aud. 1  Tilpasset opplæring i matematikk  Sjøvoll 2006 
10.11.2010Liv Duesund  Onsdag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Kropp og læring  Relevant pensumlitteratur: Roessler  
17.11.2010Liv Duesund   Onsdag kl. 10:15- 12:00, Aud. 1  Kropp, kunnskap og spesialpedagogikk   Relevant pensumlitteratur: Duesund 
26.11.2010Liv Duesund   Fredag kl. 10:15 - 12:00, Aud 1  Kropp, kunnskap og selvoppfatning  Relevant pensumlitteratur: Duesund

Merk tid og sted! 

26.11.2010Sven Nilsen   Fredag kl. 12:00 - 13:00 Aud 1    Eksamensinfo og studieevaluering

Merk tid og sted! 

02.12.2010      Eksamen  
Publisert 3. mai 2010 17:32 - Sist endret 8. nov. 2010 13:08