Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hva lærer du?

Kurset skal gi den enkelte deltager trygghet i arbeidet med radioaktivt materiale. Med andre ord sikre at de som arbeider med radioaktivitet føler at de kan utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. Kurset skal gi deltakerne kunnskap nok om stråling og strålefare til sikkert å kunne utføre arbeid med radioaktive forbindelser. Arbeidet skal kunne utføres uten frykt for egen eller andres sikkerhet og med visshet om at de nødvendige kontroll- og sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Tema som belyses i kurset:

  • Forskjellige typer stråling
  • Hvordan stråling vekselvirker med omgivelsene
  • Doseberegninger og tillate stråledoser
  • Hva skjer når strålingen treffer kroppen
  • Deteksjon av stråling, måling av stråledose
  • Hvordan man beskytter seg mot stråling
  • Hva gjør vi med radioaktivt avfall?
  • Gjennomgang av lover og forskrifter
  • Praktisk opplæring i bruk av verneutstyr og håndmonitorer

Gjennomføring

Undervisningen finner sted på Kjernekjemiseksjonen ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, på Blindern campus. Klasseromsundervisningen er basert på fysisk tilstedeværelse, men kan - etter avtale - følges digitalt via Zoom. Zoom tilbudet er først og fremst rettet mot deltagere som ikke bor i Oslo eller som pga. sykdom ikke kan delta fysisk. Kursets omfang er tre fulle arbeidsdager, men fordelt over en periode på fem dager. Undervisningen inkluderer ca. 6 timer praktiske øvelser. De praktiske øvelsene krever fysisk tilstedeværelse. 

Kommende kurs og link til påmelding finner du lenger ned på siden.

Hvert kurs har en plassbegrensing på 20 deltakere, hvorav 12 plasser er reservert for UiO-deltakere. Det kan arrangeres egne kurs skreddersyd til en bedrifts/institusjons behov. Ta kontakt for nærmere informasjon. Kurset gis på engelsk hvis det er minst en ikke-norsktalende deltager.

Kursprisene inkluderer en kursperm som inneholder et 50-siders kompendium, oppgaver, lover og forskrifter (også tilgjengelig digitalt). 

Eksamen

Kursdag 2 (tirsdag) og 3 (onsdag) startes med en repetisjonsquiz som leveres inn. Fellesundervisningen på kursdag 4 (torsdag) avsluttes med en tilsvarende quiz. De tre quizene legges sammen og teller som skriftlig eksamen. Det kreves 80% rette svar på prøvene, samt at de praktiske øvelsene er bestått for å få godkjent gjennomføring av kurset. Gjennomført kurs gir kursbevis som sertifiserer at forskriftsmessig generell opplæring og trening er gjennomført for arbeid med åpne radioaktive kilder.

 

Emneord: Strålevernskurs, Radiation protection, Sikkerhet, Strålevern, HMS Av Jon Petter Omtvedt
Publisert 20. aug. 2010 11:18 - Sist endret 2. aug. 2022 07:02