Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hva lærer du?

Kurset skal gi den enkelte deltager trygghet i arbeidet med radioaktivt materiale. Med andre ord sikre at de som arbeider med radioaktivitet føler at de kan utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. Kurset skal gi deltakerne kunnskap nok om stråling og strålefare til sikkert å kunne utføre arbeid med radioaktive forbindelser. Arbeidet skal kunne utføres uten frykt for egen eller andres sikkerhet og med visshet om at de nødvendige kontroll- og sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Tema som belyses i kurset:

  • Forskjellige typer stråling
  • Hvordan stråling vekselvirker med omgivelsene
  • Nuklidekartet - hvordan finne en atomkjernes egenskaper
  • Doseberegninger og tillate stråledoser
  • Hva skjer når strålingen treffer kroppen
  • Deteksjon av stråling, måling av stråledose
  • Hvordan man beskytter seg mot stråling
  • Hva gjør vi med radioaktivt avfall?
  • Gjennomgang av lover og forskrifter
  • Praktisk opplæring i bruk av verneutstyr og håndmonitorer

Gjennomføring

Undervisningen finner sted på Kjernekjemiseksjonen ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, på Blindern campus. Klasseromsundervisningen kan følges digitalt, via Zoom, om ønskelig (eller nødvendig pga. smittevern). Kursets omfang er tre fulle arbeidsdager, men fordelt over en periode på to uker. Undervisningen inkluderer ca. 2 timer praktiske øvelser. 

Kommende kurs og link til påmleding finner du lenger ned på siden.

Hvert kurs har en plassbegrensing på 20 deltakere. Det kan arrangeres egne kurs skreddersyd til en bedrifts/institusjons behov. Ta kontakt for nærmere informasjon. Kurset gis på engelsk hvis det er minst en ikke-norsktalende deltager.

Kursprisene inkluderer en kursperm som inneholder et 50-siders kompendium, oppgaver, lover og forskrifter (også tilgjengelig digitalt). Kaffe/te og litt å bite i under pausene er inkludert.

Eksamen

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis som sertifiserer at forskriftsmessig generell opplæring og trening er gjennomført for arbeid med åpne radioaktive kilder.

 

Emneord: Strålevernskurs, Radiation protection, Sikkerhet, Strålevern, HMS
Publisert 20. aug. 2010 11:18 - Sist endret 6. juli 2021 09:57