Praktisk informasjon om strålevernkurset

Denne siden inneholder praktisk informasjon til påmelte deltakere på Brukerkurs i strålevern.

ENGLISH: The most important information about the course is written at the bottom of this page. The course is provided in English when needed (when at least one participant do not understand Norwegian).

Praktisk informasjon til deg som er påmeldt kurset

Dette kurset er beregnet på de som arbeider med åpne radioaktive kilder på kjemi-type laboratorier, f.eks. kjemikere, farmasøyter, sykehuspersonell, biokjemikere, medisinere, osv. Jobber du kun med lukkede radioaktive kilder til industribruk, så er kurset mer omfattende enn det du egentlig trenger. Men du er uansett velkommen!

Kurset går over tre dager: tirsdag, onsdag og torsdag, dato for ditt kurs finner du på kursets påmeldingsside og i e-post bekreftelsen du skal ha fått som bekrefter din påmelding (har du ikke fått bekreftelse? Ta i så fall kontakt umiddelbart - send e-post til strvern-kurs@kjemi.uio.no).

Kurset holdes på Universitetet i Oslo i Kjemibygningen på Blindern. Gå inn hovedinngangen (fra vestsiden) og ta første dør til høyre. Følg skiltene til møte og undervisninsrom VU55.

Kjemibygningen har gateadresse Sem Sælands vei 26, se her for kart: /om/finn-fram. Du kan gå fra Majorstuen eller ta T-banen til Blindern stasjon. Kjører du bil kan du parkere på ansattplasser (merket med A) forutsatt at du med en gang får et parkeringskort til å legge i vindu av oss (si fra på forhånd hvis du trenger parkeringskort).

Kurset starter kl. 09:00 hver dag. Vi er ferdig mellom 16 og 17.

Vi serverer enkel lunsj for alle deltagere kl. 12:15 til 13:00. Kaffe/te serveres i pauser og om morgenen.

Avmeldingsbetingelser

For ordensskyld minner vi om avmeldingsbetingelsene:

 - Mer enn fire uker før kursstart, ingen avgift.
 - Fire til to uker før kursstart, 1000,- i avmeldingsgebyr.
 - To uker til to dager før kursstart, halv kurspris i avmeldingsgebyr.
 - To dager eller mindre før kursstart, full kurspris i avmeldingsgebyr.

Hotell?

Hvis du trenger hotell finnes det selvfølgelig en rekke i Oslo i alle prisklasser. Ikke billigst, men nærme finner du for eksempel Thon Hotell Gyldenløve (http://www.thonhotels.no/gyldenlove) og Thon hotell Ullevålstadion http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-ullevaal-stadion/. Begge er omtrent i samme avstand fra Nedre Blindern, der Kjemibygget ligger (Blindern T-banestasjon).

Kursmateriale

Alt kursmateriale vil bli delt ut på første kursdag, men det kan være en fordel å ta med seg en "vitenskapelig" regnemaskin, dvs. en som kan regne eksponentialfunksjoner og logaritmer. Kursmaterialet er for det meste skrevet på engelsk.

Laboratorieøvelse

Hver deltager skal gjennomføre praktiske øvelser på et radiokjemilaboratorium. Øvelsene varer omtrent to timer og starter 14:30. Av praktiske grunner kan ikke alle gjøre øvelsene samtidig, det er derfor øvelser på både tirsdag, onsdag og torsdag. Interne deltakere (studenter og ansatte fra UiO) har øvelser på tirsdag eller torsdag. Eksterne deltakere har øvelser på onsdag. Normalt vil hvert labparti deles i to grupper der undervisningen gjøres på norsk i den ene og engelsk i den andre.

Persondosimeter og stråling

Deltagere fra UiO (enten ansatte eller studenter) bes ta med seg sitt eget persondosimeter, om du har fått et utlevert. Deltagere utenfra vil utstyres med gjestedosimetere.

På kurset håndterer vi kun små mengder radioaktivt materiale og ingen vil utsettes for høye strålefelt. Om du skulle være gravid, eller kanskje bare synes stråling er litt skummelt, er det derfor ikke noe å bekymre seg om. Et av hovedformålene med kurset er jo dessuten at du skal lære å selv vurdere faremomentene i omgang med ioniserende stråling. Er du likevel bekymret er du velkommen til å diskutere dette med vår strålevernskoordinator og/eller kursleder. Ta i så fall kontakt via strvern-kurs@kjemi.uio.no.

Nærmere kursstart vil dere få en melding med timeplan og ytterligere informasjon.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Send helst spørsmål via e-postadressen strvern-kurs@kjemi.uio.no

Information in English

You are enrolled in the Radiation Protection Course at the Department of Chemistry at University of Oslo. Here we provide some practical information about the course. If you have further questions, please get in touch (by answering this e-mail or using the contact information at the bottom of this message). For all the courses we will teach it in English when needed, i.e. at least one participant does not understand Norwegian.

The course starts at 09:00 each morning and lasts until between 16 and 17. Lunch break will be 12:15-13:00 and will be provided free of charge. We serve coffee/tee during breaks and in the morning.

Location: The course is given at the Nuclear Chemistry Section at the Department of Chemistry in the Chemistry building at Blindern campus (street address Sem Sælands vei 26). You can find a map here: /om/finn-fram. Enter the Chemistry building at the main entrance (from the west) and then turn right. Signs will be posted to guide you to the lecture room (VU55). Call me (Jon Petter Omtvedt) if you get lost.

All necessary course material will be provided. Participants from UiO (employees or students) should bring their own radiation badges ("dosimeter"), if they have been issued with one. Participants from outside the university can bring radiation badges if allowed by their employers. Those without radiation badges will be provided with guest radiation-badges.

Laboratory exercise: Each participant will perform hands-on exercises in a radiochemical laboratory. This will last around two hours and be arranged in the afternoons, starting at 14:30. Internal participants (UiO students or employes) will either do their lab exercise on Tuesday or Thursday. External participants will have their lab exercise on Wednesday. Usually there will be two groups in the lab, one is thought in Norwegian and one in English.

We will not handle high amount of radiation during the course and you will not be exposed to any high-level radiation field. Thus, if you should happen to be pregnant, or just a little worried about radiation, you need not worry. If you want to discuss this, please do not hesitate to contact me (Jon Petter Omtvedt).

 

Av Jon Petter Omtvedt
Publisert 13. jan. 2012 12:50 - Sist endret 18. jan. 2017 12:24