Praktisk informasjon om strålevernkurset

Denne siden inneholder praktisk informasjon til påmelte deltakere på Brukerkurs i strålevern.

ENGLISH: The most important information about the course is written at the bottom of this page. The course is provided in English when needed (when at least one participant do not understand Norwegian).

Praktisk informasjon til deg som er påmeldt kurset

Dette kurset er beregnet på de som arbeider med åpne radioaktive kilder på kjemi-type laboratorier, f.eks. kjemikere, farmasøyter, sykehuspersonell, biokjemikere, medisinere, osv. Jobber du kun med lukkede radioaktive kilder til industribruk, så er kurset mer omfattende enn det du egentlig trenger. Men du er uansett velkommen!

Kurset går over to uker og er en blanding av klasseromsundervisning og laboratorieøvelser. Klasseromsundervisningen kan følges via Zoom for de som ikke kan eller ønsker å møte på Blindern. Kurset avsluttes med en to-timers eksamen (du må møte fysisk til eksamen). 

Kurset holdes på Universitetet i Oslo i Kjemibygningen på Blindern. Gå inn hovedinngangen (fra vestsiden) og ta første dør til høyre. Følg skiltene til seminarrom Gledtish, rom nummer VU55.

Kjemibygningen har gateadresse Sem Sælands vei 26, se her for kart: /om/finn-fram. Du kan gå fra Majorstuen eller ta T-banen til Blindern stasjon. Kjører du bil kan du parkere på ansattplasser (merket med A) forutsatt at du med en gang får et parkeringskort til å legge i vindu av oss (si fra på forhånd hvis du trenger parkeringskort).

De dagene vi har klasseromsundervisning starter vi kl. 09:00 og er ferdig mellom 12 og 13. 

Kaffe/te og litt å bite i serveres i pauser. 

Avmeldingsbetingelser

For ordensskyld minner vi om avmeldingsbetingelsene:

 - Mer enn fire uker før kursstart, ingen avgift.
 - Fire til to uker før kursstart, 2000,- i avmeldingsgebyr.
 - To uker til to dager før kursstart, halv kurspris i avmeldingsgebyr.
 - To dager eller mindre før kursstart, full kurspris i avmeldingsgebyr.

Hotell?

Hvis du trenger hotell finnes det selvfølgelig en rekke i Oslo i alle prisklasser. Ikke billigst, men nærme finner du for eksempel Thon Hotell Gyldenløve (http://www.thonhotels.no/gyldenlove) og Thon hotell Ullevålstadion http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-ullevaal-stadion/. Begge er omtrent i samme avstand fra Nedre Blindern, der Kjemibygget ligger (Blindern T-banestasjon).

Kursmateriale

Alt kursmateriale vil bli delt ut på første kursdag, men det kan være en fordel å ta med seg en "vitenskapelig" regnemaskin, dvs. en som kan regne eksponentialfunksjoner og logaritmer. Kursmaterialet er for det meste skrevet på engelsk. Kursmateriale er også tilgjengelig på en dedikert nettside (du får adressen via e-post når det nærmer seg kursstart). 

Laboratorieøvelse

Hver deltager skal gjennomføre praktiske øvelser på et radiokjemilaboratorium. Øvelsene varer omtrent 2-3 timer. Av praktiske grunner kan ikke alle gjøre øvelsene samtidig og du vil bli tildelt tid. Du får beskjed om tidspunktene for dine øvelser per e-post. 

Persondosimeter og stråling

Deltagere fra UiO (enten ansatte eller studenter) bes ta med seg sitt eget persondosimeter, om du har fått et utlevert. Deltagere utenfra vil utstyres med gjestedosimetere.

På kurset håndterer vi kun små mengder radioaktivt materiale og ingen vil utsettes for høye strålefelt. Om du skulle være gravid, eller kanskje bare synes stråling er litt skummelt, er det derfor ikke noe å bekymre seg om. Et av hovedformålene med kurset er jo dessuten at du skal lære å selv vurdere faremomentene i omgang med ioniserende stråling. Er du likevel bekymret er du velkommen til å diskutere dette med vår strålevernskoordinator og/eller kursleder. Ta i så fall kontakt via strvern-kurs@kjemi.uio.no.

Nærmere kursstart vil dere få en melding med timeplan og ytterligere informasjon.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Send helst spørsmål via e-postadressen strvern-kurs@kjemi.uio.no

Information in English

You are enrolled in the Radiation Protection Course at the Department of Chemistry at University of Oslo. Here we provide some practical information about the course. If you have further questions, please get in touch (by using the contact information at the bottom of this message). For all the courses we will teach it in English when needed, i.e. when at least one participant does not understand Norwegian.

Class room teaching starts at 09:00 each morning and lasts until between 12 and 13. We serve coffee/tee during breaks.

Location: The course is given at the Nuclear Chemistry Section at the Department of Chemistry in the Chemistry building at Blindern campus (street address Sem Sælands vei 26). You can find a map here: /om/finn-fram. Enter the Chemistry building at the main entrance (from the west) and then turn right. Signs will be posted to guide you to the seminar-room Gleditsch (room number VU55). 

All necessary course material will be provided, both in print and digitally. Participants from UiO (employees or students) should bring their own radiation badges ("dosimeter"), if they have been issued with one. Participants from outside the university can bring radiation badges if allowed by their employers. Those without radiation badges will be provided with guest radiation-badges.

Laboratory exercise: Each participant will perform hands-on exercises in a radiochemical laboratory. Each exercise lasts around 2-3 hours. You will be notified about when your exercises will be in an e-mail. 

We will not handle high amount of radiation during the course and you will not be exposed to any high-level radiation field. Thus, if you should happen to be pregnant, or just a little worried about radiation, you need not worry. If you want to discuss this, please do not hesitate to contact us (contact information below).

Close to the course start (about one week before) you will get detailed schedule and further information. 

Do not hesitate to contact us if you have questions. Please contact use at strvern-kurs@kjemi.uio.no

Av Jon Petter Omtvedt
Publisert 13. jan. 2012 12:50 - Sist endret 6. juli 2021 10:14