English version of this page

Kjemibygningen

Adresse: Sem Sælands vei 26

Oversiktskart over Blindern

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Parkering og kollektivtransport

Enheter som holder til i bygningen

Tilgjengelighet

  • Parkering: 2 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede i umiddelbar nærhet til nordvendt inngang i 1 etasje.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen er mot Apalveien. Den er tilrettelagt med rampe og motorisert døråpner.
  • Heis: 6 heiser. En av heisene er utstyrt med motorisert døråpner. Heis i sørvestre fløy har åpningsbredde 88 cm, og tung dør. Heis i nordvestre fløy har åpningsbredde 75 cm og tung dør. Heis i østre fløy har åpningsbredde 75 cm og tung dør.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 HC-toalett lokalisert i underetasjen. Begge toalettene er mangelfulle. Toalettet ved auditorium 4 har areal: 250 x 150 cm. Dørens åpningsbredde er 65 cm. Toalett i korridor ØU99 har areal 210 x 190 cm., og tung dør.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen.

Om bygningen

Plantegninger

Byggeår:
1966

Adresse:
Sem Sælands vei 26

Gnr./Bnr.:
046/0109

Eid av UiO

Bruttoareal:
35.107 m²

Driftsområde:
Nedre Blindern

Bygningskode:
BL23

Energiattest:

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 28. aug. 2019 09:31