Læringsmiljø

Si fra om læringsmiljøet

ikon-sifraUiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig.

Engasjer deg i studentpolitikken

Gjennom å engasjere deg i studentpolitikken er du med på å bestemme hvordan fremtidens universitet skal være.

Bli med i en studentforening

Gjennom foreningslivet ved UiO får du dyrket dine hobbier og skapt nye vennskap. Du får også verdifull erfaring og en morsommere studietid.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Skadet deg ved UiO?

Er du blitt skadet ved UiO skal du bli ivaretatt av nærmeste leder på studiet som også skal rapportere hendelsen. Det er viktig for å sikre dine eventuelle videre rettigheter at skaden blir rapportert til riktige instanser. Hvis du ikke vet hvem du skal melde ifra til, kan du varsle hendelsen i rød linje på Si fra-sidene her.