English version of this page

Har du som student ved UiO opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering?

Universitetet i Oslo tolererer ikke at noen studenter skal bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Har du likevel blitt utsatt for dette, har du flere valgmuligheter:

  • Si fra til den det gjelder så fort som mulig - hvis du klarer.
  • Du kan også si fra skriftlig til den det gjelder.
  • Ta kontakt med en UiO-ansatt du har tillit til og forklar situasjonen. Dette kan for eksempel være seminarleder, studieveileder, emneansvarlig, program- eller studiekonsulent, faglig veileder eller faglærer. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med deg en venn eller medstudent.
  • Ta kontakt med SiO ved Studentrådgivningen/Studenthelsetjenesten, tlf. 22 85 33 27 eller studentpresten, tlf. 22 85 63 71.
  • Ta kontakt med studenttillitsvalgt, f.eks. medlemmer av fagutvalget eller kontaktperson på læringsmiljøsaker ved ditt fakultet.
  • Bruk mulighetene for si fra ved UiO.

Uansett: Skriv ned hendelsen(e)! Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.
 

Publisert 5. juli 2012 11:14 - Sist endret 23. feb. 2015 09:05