English version of this page

Opptak til enkeltemne

Du kan ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, dersom emnet har ledig plass.

To viktige datoer

 • Sjekk om du må søkje i Søknadsweb innan 1. august.
 • Lista med ledige emne for hausten 2022 blir lenka opp her om ettermiddagen 22. august.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg

Steg 1: Sjekk om du må søkje innan 1. august

Du kan søkje i Søknadsweb frå 15. juni.

Du må søkje i Søknadsweb innan 1. august viss du:

 • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med generell studiekompetanse (GSK).
 • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk og realfag.

Logg inn i Søknadsweb for å sjå om du er registrert.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Steg 2: Sjekk ledige emne den 22. august

Om ettermiddagen 22. august finn du lista med ledige emne for hausten 2022 på denne nettsida. 

Steg 3: Søk på ledige emne i Studentweb frå 23. august kl. 9

 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
 • Vi kan ikkje garantere plass på emnet du ønsker å ta, da pågangen på Studentweb kan vere så stor at emnet blir fullt før du rekk å få plass.

 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 4: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Du blir enkeltemnestudent for eitt semester av gongen.
 • Fristen er 1. september 2022.
 • Krav om Kopinor-avgifta, kr 110, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

Steg 5: Få brukarnamn og sett passord til UiO sine tenester

Når du har registrert deg med emne og betalinga av semesteravgifta er registrert på UiO, får du brukarnamn på sms og kan sette passord til UiO sine tenester. Det tek ca. ein dag før brukaren din blir aktiv. Du bør derfor betale semesteravgifta så raskt som råd er etter at du har registrert deg og fått plass på emne. Du blir enkeltemnestudent for eitt semester av gongen.

Når du har fått brukarnamn og sett passord, kan du mellom anna: 

Kontakt Knutepunktet

for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje