Spesielle opptakskrav for enkeltemne i informatikk og realfag

Enkeltemne i informatikk og realfag har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag frå vidaregåande skule.

Enkeltemne i informatikk

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Enkeltemne i realfag

Du må ha:

Matematikk (R1+R2)

Og ein av desse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Desse krava gjeld for alle nye enkeltemnestudentar. Som hovudregel gjeld dei òg for gamle enkeltemnestudentar, men det finst unntak. Les om kva som gjeld for deg.

Enkeltemne i biovitskap

For studieåret 2018/2019 gjeld:

Du må ha ein av desse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og ein av desse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Enkeltemne i biovitskap får same krav som øvrige emne i realfag frå studieåret 2019/2020.

Andre måtar å dekkje krava på

Du kan dekkje dei spesielle opptakskrava med eldre realfag frå videregåande skule (samordnaopptak.no). Har du ikkje dei aktuelle realfaga frå vidaregåande skule, er det mogleg å dekkje dei spesielle opptakskrava med fag frå høgare utdanning.

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter

Publisert 13. sep. 2017 11:13 - Sist endra 3. aug. 2018 13:08