Spesielle opptakskrav for enkeltemne i informatikk og realfag

Enkeltemne i informatikk og realfag har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag frå vidaregåande skule.

Enkeltemne i informatikk

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Enkeltemne i realfag

Du må ha:

Matematikk (R1+R2)

Og ein av desse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

For deg som har fått e-post om at du er med i overgangsordningen.

Emne som ikkje har spesielle opptakskrav

Informatikk

IN1000, IN1010, IN1020 og IN1030 har ikkje spesielle opptakskrav. Du må ha bestått IN1000 før du kan ta IN1010 og IN1030.

Realfag

AST1010, ENT1000, KJM1700 og BIOS1001 har ikkje spesielle opptakskrav.

Andre måtar å dekkje krava på

Du kan dekkje dei spesielle opptakskrava med eldre realfag frå videregåande skule (samordnaopptak.no). Har du ikkje dei aktuelle realfaga frå vidaregåande skule, er det mogleg å dekkje dei spesielle opptakskrava med fag frå høgare utdanning.

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter

Publisert 13. sep. 2017 11:13 - Sist endra 26. sep. 2019 09:56