Korleis bli kvalifisert for enkeltemne

Du må dekkje opptakskrava og eventuelle krav til forkunnskapar.

Generell studiekompetanse (GSK)

Generell studiekompetanse (GSK) er den vanlegaste måten å bli kvalifisert på. Les meir om dei ulike måtane å få generell studiekompetanse på.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse

Har du ikkje generell studiekompetanse, kan du etter bestemte reglar bli kvalifisert på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse.

Søkjer du på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon, må du bli vurdert for alle emna du ønskjer å ta. Du må oppgi emna du vil bli vurdert for på eit eige skjema.

Spesielle opptakskrav - informatikk og realfag

Ønskjer du å ta emne i informatikk, biovitenskap og realfag, må du i tillegg dokumentere at du dekkjer dei spesielle opptakskrava.

Forkunnskapskrav til nokre emne

Emne kan ha forkunnskapskrav i tillegg til krav om generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Informasjon om forkunnskapskrav finn du på nettsida til emnet du er interessert i. Sjå emne ved UiO.

Har du anna utdanning som du tenkjer kan erstatte forkunnskapskrava?

Kontakt fakultetet som tilbyr emnet, så raskt som mogleg om korleis du skal gå fram og kva du må dokumentere.

Publisert 30. apr. 2015 12:06 - Sist endra 15. juni 2018 09:14