Denne studieretningen er erstattet av Middle East Studies (programme option).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå kompetanse til å arbeide med vitenskapelige problemstillinger som er relatert til persisk språk, litteratur eller kultur. Grunnlaget for masterstudiet er den realkompetansen studentene har fått gjennom sitt bachelor-studium.

Masteroppgaven: Det legges det vekt på å arbeide kritisk, metodisk og selvstendig med primære og sekundære kilder for studier innenfor den persisktalende verden. Oppgaven utgjør 60 studiepoeng, ca. 70-100 sider à 2300 tegn. Studentene må så tidlig i studiet som mulig i samråd med faglærer finne et emne for masteroppgaven. Oppfølging i forbindelse med oppgaveskrivningen vil foregå løpende, med hyppige møter mellom student og lærer. Oppgaven skrives på norsk eller engelsk.

Publisert 6. juni 2012 10:00