Denne studieretningen er erstattet av Middle East Studies (programme option).

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Se det enkelte emne for informasjon om hvilken læringsform som benyttes.

Praksis

På denne studieretningen er det mulig å ta ett semesters hospitantopphold i utlandet. Dette emnet AAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika er på 30 studiepoeng og tas når man er ferdig med alle emnene i masteren på tilsammen 60 studiepoeng.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieretningen gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieretningen inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilken karakterskala som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:32