Denne studieretningen er erstattet av Middle East Studies (programme option).

Oppbygging og gjennomføring

Studenten tar språkbaserte emner, samt andre typer emner som er relevant for masteroppgaven. Språkemnene trener studenten i kritisk lesing og behandling av primære og sekundære kilder.

Viktig beskjed: Det er ikke opptak til studieretningen høsten 2013

Studieløpet fortoner seg slik:

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave / Internasjonalt prosjektsemester
2. semester Obligatoriske + valgfrie emne
1. semester Obligatoriske + valgfrie emner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. og 2. semester (60 studiepoeng)

Språkemnene utgjør 20 studiepoeng og står oppført under obligatoriske emner nedenfor. 1. og 2. semester gir studentene de nødvendige forutsetningene for å arbeide selvstendig med masteroppgaven.

Valgfrie emner 40 studiepoeng:

Minst 20 av de valgfrie 40 studiepoengene må være relevante for masteroppgaven. Merk at noen emner på mastergradsnivå forutsetter at studenten har avlagt eksamen i spesifikke emner på forhånd. Valgmulighetene begrenses også av tilbud og tilgjengelighet. De emner som velges som ikke er nevnt ovenfor skal velges i samråd med faglærer.

Aktuelt forskningsnært emne:

3. og 4. semester (60 studiepoeng)

Det legges det vekt på å arbeide kritisk, metodisk og selvstendig med primære og sekundære kilder for studier innenfor den persisktalende verden. Oppgaven utgjør 60 studiepoeng, ca. 70-100 sider à 2300 tegn. Studentene må så tidlig i studiet som mulig i samråd med faglærer finne et emne for masteroppgaven. Oppfølging i forbindelse med oppgaveskrivningen vil foregå løpende, med hyppige møter mellom student og lærer. Oppgaven skrives på norsk eller engelsk.

Arbeidsrettet masterløp:

Som et alternativt masterløp kan du ta:

Du vil da være utestasjonert i et semester og skrive en prosjektrapport. Opptak til studiet forutsetter at man har tatt alle 60 studiepoeng i emner på masteren før utreise. Man velger da en 30 studiepoengs masteroppgave i etterkant:

Masteroppgave persisk (30 studiepoeng)

Denne masteroppgaven skal være på mellom 35 og 50 sider à 2300 anslag (med mellomrom).

Lenke til IKOS ressursside for masterstudenter.

Emner som tidligere har inngått i graden:

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. aug. 2016 13:45