Denne studieretningen er erstattet av Middle East Studies (programme option).

Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du muligheten til å ta deler av mastergraden din i utlandet. Du kan velge å avlegge relevante kurs ved et godkjent universitet i utlandet, og/eller du kan gjøre feltarbeid tilknyttet masteroppgaven din.

Når kan jeg dra?

Dersom du ønsker å studere i utlandet som del av mastergraden din ved UiO, anbefaler vi at du gjør dette i løpet av ditt andre semester. Feltarbeid bør du gjennomføre i ditt tredje semester. Muligheten for å gjøre feltarbeid er noe du må diskutere med veilederen din.

 

Hvor kan jeg dra?

Dersom du ønsker å avlegge kurs ved et utenlandsk universitet som del av graden din, bør du snakke med en aktuell person i fagmiljøet og studiekonsulenten din for å få råd og veiledning til hvordan du skal gå frem.

Universitetet i Oslo har utvekslingsavtaler med universiteter over store deler av verden. Utvekslingsavtaler ved UiO kan ligge på sentralt, fakultets- eller instituttnivå. Studenter ved IKOS vil bli prioritert på IKOS-avtaler og på fakultetets avtaler. Her finner du en oversikt over avtalene på de ulike nivåene:

IKOS-avtaler

HF-avtaler

UiO-avtaler

Hvordan søker jeg om utveksling?

For praktisk informasjon om en utvekslingsavtale (søknad, frister, etc.) og kontaktpunkt, se den enkelte avtalesiden.

Publisert 6. mars 2014 14:46 - Sist endret 31. mars 2014 11:39