Denne studieretningen er erstattet av Middle East Studies (programme option).

Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen hadde siste opptak høsten 2012 og erstattes av Middle East Studies fra høsten 2015.

Masterstudiet er en videreføring og fordypning for studenter som har 80 studiepoeng persisk i sin bachelorgrad, og skal bibringe studenten dypere innsikt i persisk språk, litteratur og kultur. Studiet har en sterk språkprofil, og også den studenten som ønsker å spesialisere seg innenfor persisk litteratur eller kultur, må ha god beherskelse av persisk både skriftlig og muntlig.

Studiet har en tverrfaglig profil, og det kan hentes emner fra hele universitetet, samt andre utdanningsinstitusjoner i Norge og/eller i utlandet, hvis de er relevante for masteroppgaven. Masterstudiet i persisk legger vekt på studiet av språket i sin kulturelle og historiske kontekst — innen vitenskapstradisjonen iranistikk.

I Norge er det kun Universitetet i Oslo som tilbyr undervisning i persisk på høyere nivå. Den sterke betoningen av språkkomponenten sikrer en høy standard også innenfor litteratur og kultur.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 15:38