Hvorfor velge denne retningen?

India er en fremadstormende makt, og samfunnet er i rask endring. Det brokete kulturelle, religiøse og sosiale landskapet bidrar ulikt til de muligheter og utfordringer som skapes. Det er et selvsikkert og samtidig uenig og debatterende samfunn, som i økende grad vil påvirke utviklingen også langt utenfor landets grenser. Mastertilbudet gir deg mulighet til å utvikle dypere forståelse av India i denne skjellsettende tid.

Studieretningen skal gi innsikt i historie, politikk, samfunnsforhold, språk og religioner i Sør-Asia. Studiene omfatter India, Pakistan og Bangladesh, med muligheter for studier av Afghanistan, Sri Lanka og Nepal.

Sør-Asia er en av verdens største regioner, med en sjettedel av verdens befolkning og samtidig både broket og dynamisk. Regionen er preget av viktige politiske konflikter, store økonomiske og sosiale utfordringer og samtidig dynamikk, og en rik historie, både politisk og kulturelt.

Masterstudiet i Sør-Asia er et tilbud til studenter som har studert et av regionens språk (hindi, urdu eller sanskrit – andre språkferdigheter må vurderes etter søknad) eller har brede kunnskaper om regionen fra lavere grad.

Studiet gir dypere innsikt i kultur, politikk og samfunn i regionen og gir studenten trening i selvstendig arbeid med utvalgte temaer, og innblikk i metoder og teoretiske problemstillinger som er relevante for regionen.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 15:39