Sør-Asia-studier (studieretning)

India er en fremadstormende makt, og samfunnet er i rask endring. Det brokete kulturelle, religiøse og sosiale landskapet bidrar ulikt til de muligheter og utfordringer som skapes. Det er et selvsikkert og samtidig uenig og debatterende samfunn, som i økende grad vil påvirke utviklingen også langt utenfor landets grenser. Mastertilbudet gir deg mulighet til å utvikle dypere forståelse av India i denne skjellsettende tid.

Studieretningen hører til programmet

Asia- og Midtøsten-studier (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Følg oss på Facebook