Hvorfor velge denne retningen?

Hvordan fungerer det japanske språket? Hvordan er dagens Japan påvirket av ulike religiøse og kulturelle tradisjoner? Hva er forholdet mellom populærkultur, politikk og økonomi? Studieretningen for japansk gir deg redskapene til å fordype deg i disse spørsmålene.

Innhold i studiet

Studiet består av tre deler: Japansk språk, japanske områdestudier og et kultur- eller samfunnsfag. Hovedvekten ligger på intensiv opplæring i det japanske språket. Undervisningen om Japans samfunn og kultur gir deg kunnskaper om japansk historie og om dagens samfunn. Denne delen gir deg også anledning til å fordype deg i selvvalgte temaer innenfor landets litteratur, populærkultur og religion. Gjennom et støttefag i et kultur- eller samfunnsfag, får du de metodiske redskapene for å analysere aspekter ved Japans samfunn og kultur. 

Språkstudiene gir deg muligheten til bruke japanskspråklige kilder, både muntlige og skriftlige. Nettopp fordi japansk er så forskjellig fra europeiske språk, vil du i språkstudiet møte spennende utfordringer. 

Under det obligatoriske oppholdet i Japan får du anledning til å ta et dypdykk i språket og til å gjøre deg kjent med landet. 

Studiemiljø

Fagutvalget for Japan-studier arrangerer filmkvelder og quizer, og sammen med lærerne inviterer de til kulturaftener hvert semester. I tillegg er de opptatt av å skape felles møteplasser for norske og japanske studenter som er på utveksling ved Universitet i Oslo.

Jobb og videre studier

Når du etter hvert skal søke jobb med en utdanning i japansk med Japan-studier, har du en styrke i kombinasjonen språkkunnskap, kultur- og samfunnsforståelse og erfaring fra opphold i Japan. Utdannelsen er etterspurt i ambassadesammenheng, Innovasjon Norge og spillindustrien, for å nevne noen. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir også bachelorgraden grunnlag for å jobbe som språklærer i japansk i videregående skole. Mange studenter kombinerer Japan-studiet med et annet skolefag for å bli lærer. Les mer på Jobb og videre studier

Med fullført bachelorgrad i Japansk med Japan-studier, kan du søke på mastergraden Japanese Studies.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 15:07