Studieopphold i utlandet

Bachelorgraden i Japansk med Japan-studier har et obligatorisk utenlandsopphold i femte semester. Gjennom et semester i Japan får du en unik mulighet til å fordype deg i japansk språk, kultur og historie.

Når kan jeg reise på utveksling?

Alle studenter på Japansk med Japan-studier må reise på utveksling til Japan i 5. semester, som en del av emnet JAP3010 - Japansk E.

Etter fullført bachelorgrad kan du ta emnene JAP3110 og JAP3120 - Japansk 5 og 6. Emnene omfatter intensiv språkundervisning på videregående nivå ved et universitet i Japan. 

Hvor kan jeg reise på utveksling?

I samråd med faglærer i 4. semester velger du mellom følgende steder som del av det obligatoriske utenlandsoppholdet i JAP3010:

Det er mulig å reise på utveksling utover dette. Universitetet i Oslo kan tilby utvekslingsplasser ved renommerte universiteter over store deler av verden. Vi gjør oppmerksom på at du bør reise til et sted du kan ta emner i japansk språk for å unngå forsinkelser i bachelorgraden. I tillegg er du selv ansvarlig for å sørge for at emnene du tar på utveksling (som ikke er en del det obligatoriske utenlandsoppholdet) kan inngå i bachelorgraden, og søke om å få dem godkjent og innpasset.

Hvordan søker jeg om å reise på utveksling?

Mer informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet finner du via emnebeskrivelsen til JAP3010 - Japansk E.

HF har en egen ressursside for delstudier i utlandet.

Kontakt

Ved spørsmål, send en e-post til studentinfo@ikos.uio.no

Publisert 6. mars 2014 11:16 - Sist endret 21. des. 2021 14:16