Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng:

 • Fordypning i japansk, 80 studiepoeng (80-gruppe)
 • Japan-studier, 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • Støttefag i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • Ex.phil. og ex.fac., 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester

Eksamen ved UiO

JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studierEmne i Japan-studier Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag
5. semester Undervisningen i JAP3010 – Japansk E begynner i Japan og fortsetter ved UiO i 6. semester. Endelig eksamen avlegges ved UiO i 6. semester.
4. semester JAP2020 – Japansk D Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag
3. semester JAP2010 – Japansk C Emne i Japan-studier Emne fra støttefag i kultur-/samfunnsfag
2. semester JAP1020 – Japansk B Emne i Japan-studier EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier 
1. semester JAP1010 – Japansk A JAP1501 - Dagens Japan EXPHIL03 – Examen philosophicum 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter som fikk opptak til og med høsten 2016 finner anbefalt studieløp her.

Fordypning i japansk (80-gruppe) 

Fordypning i japansk på 80 studiepoeng omfatter et obligatorisk utenlandsopphold ved et universitet i Japan i 5. semester.

Japan-studier (40-gruppe)

Støttefag i kultur- eller samfunnsfag (40-gruppe)

Støttefaget i kultur- eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge én av følgende 40-grupper:

Du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe i støttefag. Du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som inngår i støttegruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Ta kontakt med instituttet dersom du ønsker veiledning i valg av støttefag eller ønsker å ta et annet støttefag enn de anbefalte.

Har du studert tidligere, og ønsker allerede bestått utdanning innpasset som støttefag? Se "Studert tidligere?" under. 

Fordypning i annet språk

For studenter som vurderer å utdanne seg til å bli språklærer etter bachelorgrad i japansk med Japan-studier, er det mulig å kombinere to språk innenfor studieretningen. Et språk nummer to erstatter støttefaget i kultur- eller samfunnsfag (40-gruppe):

 • 80 studiepoeng japansk
 • 40 studiepoeng Japan-studier 
 • 40 studiepoeng annet språk
 • 20 studiepoeng exphil og exfac

Det andre språket må enten være fra regionen eller et språk som kan inngå som et språk i praktisk-pedagogisk utdanning. De aktuelle språkene er: Kinesisk, koreansk, norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk eller russisk. Kinesisk og koreansk tilbys ikke som 40-grupper ved UiO og må eventuelt tas på utveksling til Kina eller Korea. Japansk-studenter kan velge følgende 40-grupper i språk gjennom utdanningsplanen i Studentweb:

Ex.phil. og ex.fac.

Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden.

EXPHIL03 – Examen philosophicum tilbys både på norsk og engelsk. 

Vi anbefaler programmets egen ex.fac.-variant EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. Hvis du har ex.fac. fra før kan du søke om å få den innpasset i graden.

Du kan bare ha én ex.phil. og ex.fac.-variant i bachelorgraden. Hvis du har ex.phil. eller ex.fac. fra før, kan du søke om å få dette innpasset i graden.

Studert tidligere?

Hvis du har studert ved andre studiesteder, kan du søke fakultetet om å få innpasset tidligere utdanning i bachelorgraden din.

Ta kontakt med instituttet for veiledning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. juni 2022 10:17