India-studier med sanskrit (studieretning)

Denne studieretningen fokuserer på klassisk sanskrit og dens litteratur, inkludert moderne anvendelser av språket. I tillegg kan du få kjennskap til enten vedisk sanskrit eller pāli, som i hovedsak brukes innen den buddhistiske theravāda-tradisjonen på Sri Lanka og i Sørøst-Asia. Du vil også bli introdusert til moderne indisk historie, samfunn og politikk, og du vil velge et støttefag fra et bredt utvalg av humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Studieretningen hører til programmet

Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • olaisen-harriet-200x376 Eier og gründer 9. okt. 2017 10:32

    Gjennom studieopphold i India på master i Sør-Asia-studier fikk jeg et uvurderlig nettverk. Uten dette kunne jeg ikke startet egen bedrift, sier Harriet Olaisen, eier og gründer av HOI by Cottage Wool.

  • andreassen-camilla-eriksen-200x258 Førstekonsulent 6. okt. 2017 14:00

    Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle jobbe i politiet, eller at min utdannelse ville være relevant her, men det er den faktisk, sier Camilla Eriksen Andreassen som har en master i Sør-Asia-studier.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Følg oss på Facebook