Hvorfor velge denne retningen?

Denne studieretningen fokuserer på klassisk sanskrit og dens litteratur, inkludert moderne anvendelser av språket. I tillegg kan du få kjennskap til enten vedisk sanskrit eller pāli, som i hovedsak brukes innen den buddhistiske theravāda-tradisjonen på Sri Lanka og i Sørøst-Asia. Du vil også bli introdusert til moderne indisk historie, samfunn og politikk, og du vil velge et støttefag fra et bredt utvalg av humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Gjennom studiet av det gamle indiske språket sanskrit i tillegg til vedisk sanskrit eller pali og litteraturen på disse språkene, får du et godt grunnlag for kunnskap om eldre («klassisk») indisk kultur, men også om språket og litteraturens plass og betydning i det moderne samfunnet.

Sanskrit er et av de eldste kjente indoeuropeiske språkene og har gjennom 2500 år forblitt det viktigste og mest brukte litterære og vitenskapelige språket på det indiske subkontinent. Selv i dag brukes sanskrit for å kommunisere på tvers av språklige skillelinjer i India i mange sammenhenger.

Studiet vektlegger både klassisk sanskrit og en praktisk språkevne. Et semesters opphold i India er en obligatorisk del av studiet. Den språklige ferdigheten du opparbeider deg der, vil gjøre deg i stand til å arbeide med sanskrittekster på egenhånd.

I tillegg til språk vil studiet introdusere deg til landets moderne historie, religiøse mangfold og politiske kultur.

Som en del av studiet vil du også velge et kultur- eller samfunnsfag. Fag som lingvistikk, sosialantropologi og religionshistorie er relevante valg for sanskritstudenter.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 11:02