Hva lærer du?

I fordypningen i sanskrit vil du

 • lære å lese og oversette sanskritspråklige tekster ved hjelp av ordbøker
 • få en god innføring til grammatiske strukturer i klassisk og vedisk sanskrit og/eller pāli
 • bli i stand til å uttrykke deg på sanskrit på et grunnleggende nivå
 • få innsikt i faglig nytenkning og innovasjon gjennom forskningsnær undervisning

i områdekunnskap vil du

 • få en bred innføring til Indias historie
 • lære om landets religiøse mangfold og praksiser
 • få en innføring i landets politiske kultur
 • ha anledning til å skrive et selvstendig essay under veiledning
 • under veiledning lære å kommunisere kunnskap muntlig og skriftlig
 • lære om forskningsetiske problemstillinger

i kulturfag- eller samfunnsfag vil du

 • få en innføring til fagets teorihistorie
 • lære om metode og fremgangsmåter
 • få kjenskap til ulike analyseverktøyer

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. feb. 2014 15:09