Studieopphold i utlandet

Universitetet i Oslo tilbyr utvekslingsplasser ved renommerte universiteter over store deler av verden. Bachelorgraden i India-studier med sanskrit har et obligatorisk utenlandsopphold i 3. semester.

Når kan jeg dra?

Alle studenter på India-studier med sanskrit må reise ut i 3. semester, som del av emnet SAN2130 - Sanskrit 3+4. Dersom du har lyst til å studere i utlandet ut over dette, kan det være mulig i femte eller sjette semester, men da må du være proaktiv. Du kan ta emner innenfor 40-gruppene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?

Det obligatoriske studieoppholdet i 3. semester må studentene tilbringe i India. Dersom du ønsker å studere i utlandet ut over dette, foreligger det en rekke utvekslingsavtaler mellom UiO og universiteter over store deler av verden. Du kan for eksempel studere ved:


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Publisert 10. mars 2014 16:20 - Sist endret 28. okt. 2016 10:25